CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN HỒNG HẢI

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN HỒNG HẢI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0309517058
Địa chỉ: 236 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Châu Thị Ngọc Nữ
Ngày cấp giấy phép: 11/12/2009
Ngày hoạt động: 10/12/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: 579Ev8RcBe3RLFbdiyAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động