CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀI BẢO DUY

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀI BẢO DUY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3801169162
Địa chỉ: ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Trần Kim Phượng
Ngày cấp giấy phép: 27/03/2018
Ngày hoạt động: 26/03/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 8tfgFopa787sngHAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động