CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHẢI SOLAR ENERGY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHẢI SOLAR ENERGY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1301075434
Địa chỉ: 668B, ấp 2, Xã Phú Nhuận, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Phương Thùy
Ngày cấp giấy phép: 15/05/2019
Ngày hoạt động: 17/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: f3IyMjsdXs7+9HIhEAQqFQqVQKBAIAbW1tWVlZfX19nwk+wkgkMjg4aLfbVSqVzWZjHPV1eHl52dbWRtO0RqOZmZlRKBTRfv6M+Al79WJwfMp8lwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top