CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: NHAN DAN DANANG PRINTING CO.,LTD

Mã số thuế: 0400101267
Địa chỉ: 06 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Trần Minh Hạnh
Giám đốc công ty: Võ Nguyên Phúc
Ngày cấp giấy phép: 18/01/2010
Ngày hoạt động: 02/09/1978 (Đã hoạt động 43 năm)
Điện thoại trụ sở: qH8AIgK5uMkpsH4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH AN HẢO