CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM ĐAN ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM ĐAN ANH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1301067715
Địa chỉ: Số 80, Tán Kế, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang
Ngày cấp giấy phép: 27/12/2018
Ngày hoạt động: 01/01/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: +AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top