CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM ĐÀO

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM ĐÀO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4000307503
Địa chỉ: 408 Phan Chu Trinh, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Đoàn Lâm
Ngày cấp giấy phép: 05/07/1999
Ngày hoạt động: 01/08/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: gLyvvuSqEOAmAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động