CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HỮU LỢI

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HỮU LỢI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0311081241
Địa chỉ: 22/1 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Ngày cấp giấy phép: 19/08/2011
Ngày hoạt động: 01/09/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động