CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0401772684
Địa chỉ: Tổ 17, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày cấp giấy phép: 21/06/2016
Ngày hoạt động: 22/06/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 6vjnutAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động