CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ TOÀN

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ TOÀN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4300369638
Địa chỉ: Thôn Tây, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trúc
Giấy phép số: 3404000119
Ngày cấp giấy phép: 31/01/2008
Ngày hoạt động: 31/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 0SbwB3i3192Gc568AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN TECAPRO LAND