CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ SƠN HÀ – CHU LAI

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ SƠN HÀ – CHU LAI

Tên giao dịch: SONHA CHULAI INT CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4000900618
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Đỗ Tú Tài
Ngày cấp giấy phép: 31/10/2012
Ngày hoạt động: 31/10/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động