CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN VẠN THUẬN 2

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN VẠN THUẬN 2

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TÂN VẠN THUẬN 2
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2100332556
Địa chỉ: Số 489, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Song Linh
Giám đốc công ty: Đổ Thị Song Linh
Ngày cấp giấy phép: 04/01/2007
Ngày hoạt động: 04/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động