CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG BÌNH PHƯỚC

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG BÌNH PHƯỚC
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3801119281
Địa chỉ: Số nhà 215, Tổ 6, ấp 9, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Lê Viết Lăng
Ngày cấp giấy phép: 18/02/2016
Ngày hoạt động: 18/02/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: eR19JsOYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top