CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN

Tên giao dịch: THANH TUYET SON COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0401776142
Địa chỉ: 256 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Oanh
Ngày cấp giấy phép: 07/07/2016
Ngày hoạt động: 07/07/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: rG+gfbG06HBR5UGEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động