CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0303140574
Địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang
Giám đốc công ty: Lê Hồng Xanh
Ngày cấp giấy phép: 11/01/2006
Ngày hoạt động: 01/01/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: AGiqnqSzehGpAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động