CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEN PHẠM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEN PHẠM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312489770
Địa chỉ: 82/44 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Lê Phương
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2013
Ngày hoạt động: 07/10/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: 2ff0P9UriHSRvXYIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Tạm nghỉ kinh doanh

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA