CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NHỰA VINH PHÁT

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NHỰA VINH PHÁT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314189596
Địa chỉ: 241B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày cấp giấy phép: 07/01/2017
Ngày hoạt động: 06/01/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: bcAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động