CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HẢI NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HẢI NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0401829796
Địa chỉ: 147 Trần Quang Khải, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoa
Ngày cấp giấy phép: 05/05/2017
Ngày hoạt động: 05/05/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: gLmfJw3RY+YqUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động