CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT QUẢNG

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT QUẢNG

Tên giao dịch: CTY TNHH VIỆT QUẢNG
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4300398170
Địa chỉ: 442-Đường Hai Bà Trưng, tổ 22, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Dũng
Ngày cấp giấy phép: 02/12/2008
Ngày hoạt động: 02/12/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: BjusPE6Xw12FA9+UAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động