CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT VANG

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT VANG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0308002024
Địa chỉ: NN1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thảo
Ngày cấp giấy phép: 19/03/2009
Ngày hoạt động: 01/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: 45MAPUFrRtgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động