CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE KHÁCH KIM HƯƠNG

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE KHÁCH KIM HƯƠNG

Tên giao dịch: VTKH CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1601967322
Địa chỉ: 33 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày cấp giấy phép: 19/03/2015
Ngày hoạt động: 19/03/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: oTKdtPMBptvDMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Ngừng hoạt động