CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP THIÊN LAM

Posted by

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP THIÊN LAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3901221433
Địa chỉ: Thửa đất số 710, tờ bản đồ số 30, ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Quân
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2016
Ngày hoạt động: 06/04/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: qD8BcydLmHEsyaIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động