CÔNG TY TNHH MTV HỒ XANH

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV HỒ XANH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2601017259
Địa chỉ: Khu 3, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Trương Thị Quý
Ngày cấp giấy phép: 05/12/2018
Ngày hoạt động: 04/12/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: AIr9viLnNTI2AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÃNG PHIM SKYGATE