CÔNG TY TNHH MTV JAPAN STUDY VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH MTV JAPAN STUDY VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314587318
Địa chỉ: Tầng 8, 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Ngày cấp giấy phép: 21/08/2017
Ngày hoạt động: 21/08/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động