CÔNG TY TNHH MTV KROWDPOP VIỆT NAM (NTNN)

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV KROWDPOP VIỆT NAM (NTNN)


Mã số thuế: 0314086590
Địa chỉ: 5A/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Công Ty Tnhh Mtv Krowdpop Việt
Điện thoại trụ sở: Vf+BRmug9Z15NZ+AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI B.Q