CÔNG TY TNHH MTV TRUNG HƯNG

Posted by

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG HƯNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1500438629
Địa chỉ: Số 11A/13, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Lương Trung Hưng
Ngày cấp giấy phép: 03/06/2005
Ngày hoạt động: 15/06/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: su2dfoFbJ4gp1I5ASAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động