CÔNG TY TNHH MTV VŨ PHƯƠNG THÀNH

Posted by

CÔNG TY TNHH MTV VŨ PHƯƠNG THÀNH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1501036030
Địa chỉ: Tổ 09, ấp Mỹ Điền, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huyền Vũ
Ngày cấp giấy phép: 29/10/2015
Ngày hoạt động: 29/10/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: GP0HLThVbKq7wZ8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động