CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN THỊNH

Posted by

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN THỊNH

Tên giao dịch: XUANTHINH CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4900771482
Địa chỉ: Sô 100, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Đại diện pháp luật: Lại Năng Thịnh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2014
Ngày hoạt động: 13/03/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: GHhFRVNo1WAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động