CÔNG TY TNHH NAMHYUN PRECISION VIỆT NAM (N/HỘ)

Posted by

CÔNG TY TNHH NAMHYUN PRECISION VIỆT NAM (N/HỘ)


Mã số thuế: 2300773082
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Kim Chang Soo
Điện thoại trụ sở: n+Ln4wFcFcNcq05AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn