CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH VINH

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÌNH VINH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4001126901
Địa chỉ: Khối phố Xuyên Tây 2, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vinh
Ngày cấp giấy phép: 21/11/2017
Ngày hoạt động: 21/11/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: YTlyQzAfg4W4UAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top