CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG

Tên giao dịch: NGUYEN HUNG COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0500450430
Địa chỉ: Đội 4, thôn Yên Đình, xã Cẩm Đình, Xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Giấy phép số: 0302000865
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2004
Ngày hoạt động: 24/05/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH ILJIN AUTRA VIỆT NAM