CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG

Posted by

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG


Mã số thuế: 0316597978
Địa chỉ: 37 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: NGUYỄN KHẮC TÂM
Ngày cấp giấy phép: 20/11/2020
Ngày hoạt động: 20/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động