CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Posted by

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301476297
Địa chỉ: 214 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trịnh Đồng
Ngày cấp giấy phép: 01/12/1998
Ngày hoạt động: 01/01/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: AbAZLk0mV00rAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động