CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI KIM HƯNG YÊN

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI KIM HƯNG YÊN

Tên giao dịch: DAI KIM HUNG YEN PLASTIC COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0900935077
Địa chỉ: Thôn Ngọc Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Đua
Ngày cấp giấy phép: 08/10/2015
Ngày hoạt động: 08/10/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: unoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top