CÔNG TY TNHH NIKKEI PANEL SYSTEM VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH NIKKEI PANEL SYSTEM VIỆT NAM


Mã số thuế: 0311320034
Địa chỉ: P.1202, Cao ốc Đại Minh Convention, 77 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Naito Takayuki
Ngày cấp giấy phép: 01/11/2011
Ngày hoạt động: 15/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: YPzmn4dfiT9cb4IM8utG4AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động