CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÊ VĂN HAI

Posted by

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÊ VĂN HAI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316724915
Địa chỉ: 26 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Văn Hai
Ngày cấp giấy phép: 01/03/2021
Ngày hoạt động: 01/03/2021 (Đã hoạt động 9 tháng)
Điện thoại trụ sở: 0C9qrXJ4h57cQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động