CÔNG TY TNHH P2P DIGITAL

CÔNG TY TNHH P2P DIGITAL

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313103740
Địa chỉ: 109 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Đức Ngôn
Ngày cấp giấy phép: 20/01/2015
Ngày hoạt động: 21/01/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: oTpoP9YmLF8AIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top