CÔNG TY TNHH PHAN DUY ANH

Posted by

CÔNG TY TNHH PHAN DUY ANH

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 2400788597
Địa chỉ: B2-4 Chợ Quán Thành, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Cường
Ngày cấp giấy phép: 21/01/2016
Ngày hoạt động: 21/01/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: A558K9nDwovQAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động