CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BCG

Posted by

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BCG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0313474858
Địa chỉ: 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Bảo Châu
Ngày cấp giấy phép: 06/10/2015
Ngày hoạt động: 10/10/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động