CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303893722
Địa chỉ: 7-9 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Thái Nhật Tấn
Giám đốc công ty: Hoàng Ngọc Minh
Ngày cấp giấy phép: 05/07/2005
Ngày hoạt động: 30/07/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: Tv8gvXnNhRSUA0QQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động