CÔNG TY TNHH PHI LONG BẢO ĐỨC TRỌNG

Posted by

CÔNG TY TNHH PHI LONG BẢO ĐỨC TRỌNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5801370379
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Ngày cấp giấy phép: 14/03/2018
Ngày hoạt động: 14/03/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: mT1nPtz+RCu4OAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động