CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN LẬP BÌNH AN

Posted by

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN LẬP BÌNH AN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 1201626430
Địa chỉ: ấp Bình An, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Đại diện pháp luật: Đỗ Thái Lộc
Ngày cấp giấy phép: 13/05/2020
Ngày hoạt động: 13/05/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: wovCLq4etUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động