CÔNG TY TNHH PHỤ GIA NHỰA THUẬN LỢI

Posted by

CÔNG TY TNHH PHỤ GIA NHỰA THUẬN LỢI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 1100857022
Địa chỉ: Thửa đất số 41, 73, 81, Tờ bản đố số 13, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Trầm Vĩ Thành
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2008
Ngày hoạt động: 01/10/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: Db4CAvRRcZS9VfMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động