CÔNG TY TNHH PHỤC HY

CÔNG TY TNHH PHỤC HY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0309892683
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Châu
Ngày cấp giấy phép: 31/03/2010
Ngày hoạt động: 01/04/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: gbq5pazs+DjPoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top