CÔNG TY TNHH QUADRAN VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH QUADRAN VIỆT NAM


Mã số thuế: 0315547942
Địa chỉ: Số 94, đường 15, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Guillaume, Bastien Voineau
Ngày cấp giấy phép: 08/03/2019
Ngày hoạt động: 08/03/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: LF7jENOZl4sAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động