CÔNG TY TNHH QUỐC HOÀNG

CÔNG TY TNHH QUỐC HOÀNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0309061368
Địa chỉ: 94 Đường 15, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Huy
Ngày cấp giấy phép: 10/06/2009
Ngày hoạt động: 01/07/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: 7bf0OfihFY+EEdnsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top