CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303078809
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà 772EFG Sư Vạn Hạnh P.12, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Phương
Ngày cấp giấy phép: 02/10/2003
Ngày hoạt động: 01/11/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: 80fqqOqRwp6+20AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động