CÔNG TY TNHH RẠN BIỂN 2

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH RẠN BIỂN 2

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2100612095
Địa chỉ: Đường Trần Phú nối dài, khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luật: Dương Vương Phi Hùng
Ngày cấp giấy phép: 20/09/2016
Ngày hoạt động: 21/09/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: KFsA1AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚ TÂN