CÔNG TY TNHH RED TOURS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RED TOURS VIỆT NAM

Tên giao dịch: RED TOURS VIETNAM COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0109577405
Địa chỉ: Thôn Đại Quang, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Đàm Thị Xuân
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2021
Ngày hoạt động: 01/04/2021 (Đã hoạt động 8 tháng)
Điện thoại trụ sở: n+032mQcUUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top