CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316054731
Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
Ngày cấp giấy phép: 09/12/2019
Ngày hoạt động: 09/12/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top