CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI MI

Posted by

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI MI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0313123377
Địa chỉ: 288/7 Lò Siêu, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vòng Sổi Phùng
Ngày cấp giấy phép: 03/02/2015
Ngày hoạt động: 04/02/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: gGR3SkXHfHWw4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động